Εξοπλισμός

στο Πρότυπο Διαγνωστικό Κέντρο Μαστού

Το Διαγνωστικό Κέντρο & Κλινική Μαστού ΡΕΑ διαθέτουν τον πλέον σύγχρονο ιατρικο-τεχνολογικό εξοπλισμό.
Συγκεκριμένα, το Κέντρο & Κλινική Μαστού της ΡΕΑ διαθέτουν δύο Ψηφιακούς Μαστογράφους υψηλής ανάλυσης και μεγάλης ευκρίνειας με δυνατότητα Τομοσύνθεσης, εξειδικευμένο μηχάνημα Υπερήχων με δυνατότητα Ελαστογραφίας, Τράπεζα Στερεοτακτικής Βιοψίας με ενσωματωμένο σύστημα καθοδήγησης, καθώς και Ανοικτό Μαγνητικό Τομογράφο, προηγμένης τεχνολογίας, στον οποίο μπορεί να γίνει η Ταχεία Μαγνητική Μαστογραφία 3 λεπτών και είναι ιδανικός για άτομα με κλειστοφοβία.