Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Κέντρο Μαστού & Κλινική Μαστού

Η Ψηφιακή Μαστογραφία αποτελεί τη νεότερη μέθοδο ακτινογραφίας του μαστού, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ευκρίνεια, με μικρότερη ακτινοβολία, σε σχέση με τις αναλογικές μαστογραφίες.

Η Ψηφιακή Μαστογραφία με Τομοσύνθεση βοηθά στην πρώιμη διάγνωση του καρκίνου και στην καλύτερη ανάλυση των ψευδώς θετικών ευρημάτων.

Το υπερηχογράφημα Μαστών συμπληρώνει την κλινική εξέταση, αφού έχει τη δυνατότητα να διαχωρίζει ένα συμπαγές ογκίδιο από μια απλή κύστη.

Το εξειδικευμένο μηχάνημα υπερήχων μαστού προσφέρει τη δυνατότητα Ελαστογραφίας, που παράλληλα αξιοποιεί την τελευταίου τύπου μέθοδο Shear Wave Elastography, με την οποία ο υπερηχογράφος αποκτά νέα δυνατότητα αξιολόγησης και αξιόπιστης μέτρησης της σκληρότητας και ελαστικότητας των ιστών, ώστε να βοηθά την έγκαιρη διάγνωση.

Η Ταχεία Μαγνητική Μαστογραφία 3 λεπτών (Ultra Fast Breast MRI) διενεργείται στον Ανοικτό Μαγνητικό Τομογράφο, ιδανικό για άτομα με κλειστοφοβία. Βασικό πλεονέκτημα της είναι η μεγάλη ευαισθησία της στην ανίχνευση καρκίνου σε αρχικό στάδιο. Απευθύνεται σε γυναίκες με πυκνούς μαστούς, με ενθέματα, γυναίκες που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του μαστού.

Η σύγχρονη τεχνολογία προσφέρει τη δυνατότητα αποφυγής της χειρουργικής βιοψίας, με τη Στερεοτακτική Βιοψία Μαστού. Πραγματοποιείται σε περιπτώσεις όπου έχει αναγνωριστεί κάποια μικρή βλάβη στη μαστογραφία ή στο υπερηχογράφημα, με σκοπό να διαπιστωθούν τα χαρακτηριστικά της και να καθοριστεί εάν χρειάζεται ή όχι περαιτέρω αντιμετώπιση. Μπορεί επιπλέον να χρησιμοποιηθεί και σε περιπτώσεις καλοηθών μορφωμάτων μαστού, όπως είναι τα ινοαδενώματα.